Energetska efikasnost – zelena zgrada

Objekat je opremljen najsavremenijim sistemom grejanja i hladjenja, koji, koristeci energiju zemljine kore, omogucuje:

  1. Znacajnu ustedu na troskovima grejanja i hladjenja
  2. Nepostojanje grejnih tela: iskoriscenost kvadrature stanova je 100%
  3. Sistem grejanja i hladjenja kroz zidove omogucuje prijatniji i zdraviji temperaturni osecaj
  4. Sistem obezbedjuje toplu sanitarnu vodu: nepostojanje bojlera

Kao primarni izvor energije predviđene su geotermalne sonde. Geotermalne sonde su duple U sonde od peroksidno umreženog polietilena PE-Xa (prema DIN 16892/93), UV stabilne, sa sivim zaštitnim slojem RAU-PE. Geotermalne sonde se povezuju sa objektom kolektorskim cevima od peroksidno umreženog polietilena PE-Xa, UV stabilizovanim i preko modularnog razdelnika i sabirnika od polimera ojačanog staklenom fazom, a koji je fabrički izolovan vazdušnim komorama.

Predviđena toplotna pumpa IDM Terra max 50HGL-P je reverzibilna i omogućava pored grejanja i režim aktivnog hlađenja, kao i zagrevanje sanitarne vode uz izuzetno visok COP faktor od 4,4. Nominalni kapacitet toplotne pumpe u režimu grejanja je 46,43 kW za S0°C /W35°C, a režimu hlađenja 46,6 kW, za S15°C /W8°C.

Toplotna energija neophodna za grejanje objekta na ekstremno niskim temperaturama (npr. ispod -8°C) obezbedila bi se iz električnog kotla koji bi se koristio i za podršku zagrevanju sanitarne vode, a koji bi se automatski preko automatike toplotne pumpe uključivao u rad sistema. Obzirom na zimske temperature koje se javljaju poslednjih godina, ovaj dopunski sistem bi se koristio periodično sa malim brojem sati rada u toku godine, pri trajno niskim spoljnim temperaturama. Na ovaj način se smanjuje startna investicija u sistem za korišćenje geotermalne energije bez uticaja na komfor i funkcionalnost sistema.

U varijanti grejanja, uz pomoć električne energije koja je neophodna za rad kompresora, podiže se pritisak i temperatura freona i na taj način se postiže maksimalna temperatura od 62ºC na izlazu iz toplotne pumpe. Obzirom na usvojeni koncept da u kompletnom objektu bude postavljeno zidno grejanje, kao i podno grejanje u prostorijama sa keramičkim podnim oblogama, koje radi na temperaturama do 35-40ºC, imamo slučaj da iz zemlje dobijamo skoro 4/5 energije, a preostalu 1/5 potrebne energije predstavlja električna energija neophodna za rad kompresora.

U varijanti hlađenja ceo postupak se odvija na isti prethodno opisani način, samo što se u ovom slučaju hlađenjem objekta energija vraća zemlji i dobija se jedan kružni ciklus uzimanja i vraćanja energije iz zemlje u toku jedne godine. U režimu hlađenja preko 4/5 energije dobijamo iz zemlje, a manje od 1/5 čini električna energija (stepen korisnosti topotnih pumpi u hlađenju tzv. EER faktor iznosi 5,0.

Projektom je za grejanje i hlađenje objekta predviđena instalacija zidnog i podnog grejanja, a za eventualno potrebno dodatno hlađenje i odvlaživanje je predviđena instalacija fan-coil uređaja.

Cevi za podno grejanje su od peroksidno umreženog polietilena PE-Xa, a sistem polaganja je REHAU sistem sa prefabrikovanom stiropor pločom Vario.

Regulacija sa strane temperature vazduha je predviđena preko sobnih termostata, koji posredstvom regulacionih razdelnika upravljaju on-off ventilima na odgovarajućim sabirnim granama podnog grejanja.

Zagrevanje sanitarne vode u objektu je po protočnom principu bez akumulacije same sanitarne vode, sistemom tzv. stanice za svežu vodu, a samo zagrevanje vode vrši se solarnim sistemom renomiranog proizvođača Sonnenkraft, potpomognut toplotnom pumpom i uz podršku elektro kotla. Obzirom na novu tehnologiju toplotnih pumpi, COP faktor samih toplotnih pumpi u višem temperaturnom režimu (kakav traži sistem zagrevanja sanitarne vode) se ne narušava uz pomoć tzv. HGL tehnologije toplotnih pumpi (sistem korišćenja temperature vrelih gasova za zagrevanje najpre sanitarne vode, a potom se zagreva sistem podnog grejanja).

Poredeći kompletan projektovani sistem zidnog i delimično podnog grejanja i hlađenja uz podršku fan coil sistema pre svega za hlađenje objekta, sa klasičnim sistemom razvoda radijatorskog grejanja i split sistema za potrebe hlađenja objekata, kao i centralnom pripremom sanitarne vode gde nemate potrebu za akumulacionim i potrošnim bojlerima, drastično je podignut nivo komfora kao i ušteda energije. Panelni (zidni i podni) sistemi grejanja važe za izuzetno prijatne i štedljive sisteme (štede 6-12% energije u odnosu na radijatorsko grejanje bez obzira na izvor energije). Treba imati u vidu i maksimalnu iskorišćenost površine prostora obzirom na nepostojanje grejnih tela (radijatora) u formiranju enterijera. Sa aspekta termičke ugodnosti ovi sistemi su zračeći, bez pojave vrtloženja i strujanja vazduha, efikasno greju i prijatno hlade unutrašnjost objekta. U letnjem periodu, gde se misli na izuzetno sparne letnje dane, korisniku stoji na raspolaganju dodatni fan coil uređaj (po jedan za svaki stan) koji bi se povremeno uključivao na zahtev korisnika. Uključivanje fan coil aparata bi se vršilo kratkotrajno svaki ili svaki drugi dan, te bi se na taj način vršilo odvlaživanje vazduha. Na taj način dobija se prijatan efekat hlađenja bez pojava poznatih kao „sick building sindrom“ ili sindrom bolesnih zgrada koje izazivaju tzv. duvajući sistemi hlađenja, gde se hlađenje ostvaruje isključivo strujanjem neprijatno hladnog vazduha što može da dovede do zdravstvenih problema.

Sistemi za korišćenje geotermalne energije putem geosondi su izuzetno sigurni i dugovečni sistemi koji traže minimalne troškove održavanja.
Imajući u vidu navedene stepene korisnosti sistema, sistem za korišćenje geotermalne energije u kombinaciji sa zidnim, podnim grejanjem i hlađenjem je, posmatrajući utrošenu energiju, više puta ekonomičniji u poređenju sa gradskim toplanama i split sistemima ili grejanjem na gas.

Pametna zgrada

Korisnicima se stavlja na mogućnost opciono ugradjivanje sistema pametne kuće, koji bi omogućio daljinsko regulisanje sistema grejanja, hlađenja, elektonsko regulisanje određenih uređaja u stanovima, a sve u skladu sa mogućnošću prilagođavanja objekta Vašim potrebama.

smar

Upravljanje sistemom se vrši pomoću displeja renomiranog proizvođača HDL, mobilnim telefonom ili drugim uređajem koji ima pristup internetu a kompatibilan je sa sistemom. Osim osnovnih funkcija koje omogućuju da daljinski regulišete temperaturu u stanu, sistem omogućuje kontrolu roletni, osvetljenja, audio – video uređaja i drugih komponenti koje su deo sistema.

Za više informacija: http://www.pametnakuca.rs/